Czyste Powietrze

 • Program będzie trwał do końca 2027 roku lub do wyczerpania środków

 • Od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy

 • Dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub dwulokalowych z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • Między innymi na pozbycie się starego pieca, kominka z płaszczem wodnym kozy, pieców kaflowych, a wymianę na pompę ciepła, folie grzewcze oraz na ocieplenie domu, wymianę drzwi i okien

 • Podstawą przystąpienia do programu jest pozbycie się starego źródła ogrzewania

Wysokość dotacji

Do jakiej kwoty wysokość dotacji (progi: podstawowy, podwyższony, najwyższy)

 • Pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (pompa powietrzna):
  19 400 zł., 28 100 zł., 35 200 zł.
 • Pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (pompa gruntowa):
  28 000 zł., 40 700 zł., 50 900 zł.
 • Wymiana grzejników, zrobienie podłogówki:
  8 100 zł., 14 300 zł., 20 400 zł.
 • Folie grzewcze:
  5 600 zł., 9 700 zł., 13 900 zł.
 • Rekuperacja:
  6 700 zł., 11 700 zł., 16 700 zł.
 • Fotowoltaika:
  6 000 zł., 9 000 zł., 15 000 zł.

Poziomy dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania

Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego:
Roczny dochód wnioskodawcy do 135 tys. zł
Liczba transz: do 3
Okres realizacji przedsięwzięcia: do 30 miesięcy

Podwyższony poziom dofinansowania

Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego:
Do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
Do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
Liczba transz: do 3
Okres realizacji przedsięwzięcia: do 30 miesięcy

Njwyższy poziom dofinansowania

Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego:
Do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
Do 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
Liczba transz: do 5
Okres realizacji przedsięwzięcia: do 36 miesięcy

Prefinansowanie

Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez FUNDUSZ na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem.

Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych.

Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Licznik pozyskanych dotacji

W 2022 roku dla naszych Klientów pozyskaliśmy aż 2 373 207,89 środków na wsparcie przedsięwzięć związanych z inwestycjami w odnawialne źródła energii:

0
Mój prąd
kwota 125 000 zł
0
Moje ciepło
kwota 63 000,00 zł
0
Czyste powietrze
kwota 2 388 897,28 zł

Zapytaj nas o program Czyste Powietrze

Dane osobowe

Podaj nam swoje podstawowe dane kontaktowe abyśmy mogli nawiązać z Tobą kontakt.

Imię
Numer telefonu