Kategoria: Dotacje

Podziel się tym wpisem

Ciepłe mieszkanie najważniejsze informacje:

Nabór wniosków od 30 marca 2023 r. do 30 czerwca 2025 r.

Łączny budżet Programu w Lesznie – 6 710 000 zł

Na co?

 • zakup i montaż nowego źródła ciepła,
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do cieplika miejskiego,

Dodatkowo w ramach ww. przedsięwzięć jako koszt kwalifikowany dopuszcza się:

 • demontaż starej instalacji oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u.
 • wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym i stolarki drzwiowej oddzielającej lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego wraz z demontażem,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • wykonanie dokumentacji projektowej dot. ww. przedsięwzięć.

Dla kogo?

Właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych (powyżej dwóch lokali mieszkalnych) których dochód nie przekracza:

 • 120 000 zł – poziom podstawowy,
 • 1 673 zł w gospodarstwach wieloosobowych, 2 342 zł w gospodarstwach jednoosobowych – poziom podwyższony,
 • 1 260 zł w gospodarstwach jednoosobowych, 900 zł w gospodarstwach wieloosobowych – poziom najwyższy.

Wysokość i intensywność dofinansowania.

 1. 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych realizowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym – poziom podstawowy.
 2. 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych realizowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym – poziom podwyższony.
 3. 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych realizowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny – poziom najwyższy.

UWAGA – koszty poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z miastem nie będą kwalifikowane do uzyskania dofinansowania.