Kategoria: Dotacje

Podziel się tym wpisem
1. Kto może wnioskować?
Wniosek w programie może złożyć każdy posiadacz mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2kW do 10kW będący w nowym systemie rozliczeń. W programie nie ma kryterium dochodowego .
2. Na co można otrzymać dotację?
Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje oraz inne urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej, magazynowania ciepła / urządzenia grzewcze (pompy ciepła), system zarządzania energią, kolektory słoneczne, których zakup i montaż nie został zakończony przed 01.02.2020 r.
3. Czy dofinansowaniu podlegają instalacje Off-Grid?
Mikroinstalacja fotowoltaiczna musi być zainstalowana i podłączona do sieci. Konieczna jest umowa z operatorem sieci dystrybucji. To wymóg konieczny do ubiegania się o dotacje. Przyłączenie do sieci jest dowodem na zakończenie inwestycji. 
4. Czy otrzymam dotację na rozbudowę instalacji?
Nie podlega dofinansowaniu zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej, czyli dołożenie paneli lub przyłączenie do jednego punktu poboru energii kolejnej mikroinstalacji z odrębnym inwerterem. 
5. Jeżeli otrzymałem już dofinansowanie na fotowoltaikę, to czy mogę ubiegać się o dotację na inne elementy?
Tak. Dofinansowanie na inne elementy jest możliwe jeżeli wnioskodawca posiada mikroinstalacje fotowoltaiczną. Ważne, że jeżeli już otrzymał na to wypłatę np. w czwartym naborze, to składa teraz tylko wniosek rozszerzający na urządzenia dodatkowe, przykładowo na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.
6. Czy budynek który objęty jest dotacją musi być oddany do użytku?
Nie ma w regulaminie informacji, że budynek musi zostać najpierw oddany do użytku. Warto jednak dodać, że skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej dotyczy tylko i wyłącznie budynków oddanych do użytku.
7. Czy korzystając z dofinansowania na pompę ciepła muszę zlikwidować dotychczasowe źródło ciepła?
W odróżnieniu od programu czyste powietrze likwidacja dotychczasowego źródła ciepła nie jest konieczna i nie stanowi warunku otrzymania dotacji.