Kategoria: Dotacje

Podziel się tym wpisem

Uchwała antysmogowa – przypominamy o najważniejszych terminach związanych z wymianą źródła ciepła

Terminy dla województwa wielkopolskiego:
– Kotły pozaklasowe (niespełniające wymogów klasy 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, tzw. kopciuchy) mogą być eksploatowane do 1 stycznia 2024 r.
– Kotły klasy 3 i 4 mogą być eksploatowane do 1 stycznia 2028 r.
– Kotły klasy 5 których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 maja 2018 r. mogą być eksploatowane bezterminowo.
– Kominki oraz piece, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 maja 2018 r., niespełniające wymogów ekoprojektu mogą być eksploatowane do 1 stycznia 2026 roku lub bezterminowo jeżeli spełnią jeden z następujących warunków: 
a) będą osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub
b) zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do poziomu zgodnego z ekoprojektem.
Warto pamiętać, że naruszenie uchwały antysmogowej to wykroczenie, za które grozi grzywna 5 000 zł
Kontrola u osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może być niezapowiedziana.

Utrudnianie przeprowadzenia kontroli stanowi przestępstwo i zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.