Ulga Rolna

  • Ulga polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25%.
  • Aby skorzystać z ulgi dla rolników należy złożyć podanie do urzędu gminy lub urzędu miasta właściwego dla miejsca inwestycji.
  • Wydatki poniesione na instalacje fotowoltaiczne producent rolny może odliczać od podatku rolnego przez kolejne 15 lat od momentu ich zainstalowania.
  • Ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z dofinansowaniami.
Przykład

Pan Kowalski zakupił instalację fotowoltaiczną na cele produkcyjne, o mocy 10 kW.
Za całość zapłacił 46.000 zł. W ramach ulgi, od podatku będzie mógł zatem odpisać 11.500 zł (0,25 × 46.000).
Pan Kowalski do tej pory płacił 1.150 zł podatku rolnego.
Dzięki uldze, przez 10 lat nie zapłaci go wcale.

Licznik pozyskanych dotacji

W 2022 roku dla naszych Klientów pozyskaliśmy aż 2 373 207,89 środków na wsparcie przedsięwzięć związanych z inwestycjami w odnawialne źródła energii:

0
Mój prąd
kwota 125 000 zł
0
Moje ciepło
kwota 63 000,00 zł
0
Czyste powietrze
kwota 2 388 897,28 zł

Zapytaj nas o Ulgę Rolną

Dane osobowe

Podaj nam swoje podstawowe dane kontaktowe abyśmy mogli nawiązać z Tobą kontakt.

Imię
Numer telefonu